Teknolojik İlerleme: İnovasyonun Gücü ve Ekonomik Etkileri