Dr. Yaşam Ayavefe: Ekonomi ve Finans Modern Toplumun İşleyişinde Önemli Rol Oynar