Sürdürülebilir Enerji Aşamasında Ülkemizin Coğrafi Konumu