Küresel İklim Krizi Karşısında İşbirliği ve Politika Çözümleri: Dr. Yaşam Ayavefe’nin Bakış Açısı