Eğitim ve Bilinçlenme: Yorumlama Kabiliyetinin İnşası için Temel Taşlar