Dr. Yaşam Ayavefe’nin Ekonomi Yönetimi Üzerine Konuşmaları: Etkili Piyasa Yönetimi İçin Disiplinli Ekonomi Modeli