Dr. Yaşam Ayavefe Aktarıyor: Ekonomik Kalkınmanın Toplumsal Anlamdaki Önemi