Dr. Yaşam Ayavefe: Gelir-Gider Dengesini Oluşturmak İçin Bütçe Planlamasının Önemi